Opći uvjeti internet prodaje

PROMET Makarska d.o.o. • Stjepana Ivičevića 60 • 21 300 MAKARSKA • OIB:33441364556

 

 

Na temelju članka 4. st.1. t.31 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 41/2018) i članka 41. Općih uvjeta za prijevoz putnika, prtljage i predmeta predsjednik Uprave Prometa Makarska d.o.o. dana 02.10.2023. donosi slijedeće

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će Promet Makarska d.o.o na internet stranici www.promet-makarska.hr pružati uslugu prodaje voznih karata.

II  UGOVOR O PRIJEVOZU

Članak 2.

Promet Makarska d.o.o pruža uslugu prodaje voznih karata za pojedine linije odnosno polaske određene na internet stranici www.promet-makarska.hr.

Prikaz proizvoda na internetskoj stranici www.promet-makarska.hr ne predstavlja obvezujuću ponudu. Proizvodi prikazani na web stranici predstavljaju online katalog. Smatra se da je Ugovor o prijevozu sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja, nakon čega se vozna karta i račun dostavljaju kupcu na adresu elektroničke pošte. Naknada za rezervaciju se naplaćuje i jasno je iskazana pri kupnji vozne karte. Pri kupnji vozne karte putem interneta mjesto za sjedenje je osigurano, kako u polaznom tako i u povratnom smjeru. Cijene su varijabilne i podložne promjenama ovisno o tržišnoj situaciji, popunjenosti autobusa i ostalim relevantnim faktorima.

III DOSTAVA VOZNE KARTE I RAČUNA

Članak 3.

Prilikom ulaska u vozilo kupac je obavezan predočiti voznom osoblju odgovarajući kupon vozne karte, a isto može učiniti u elektroničkom obliku na svom pametnom telefonu ili tabletu ili ispisati kartu te je predati vozaču. Za pojedine polaske kupac je dužan ispisati kartu, o čemu će biti obaviješten u procesu kupnje karte, kao i u e-mail poruci prilikom dostave vozne karte i računa.

IV NAKNADE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 4.

Informacije o cijenama voznih karata dostupne su na internet stranici www.promet-makarska.hr.

Vozne karte na internet trgovini moguće je platiti kreditnim/debitnim karticama MasterCard, Maestro, Visa. Obročno plaćanje nije moguće.

V ROKOVI ZA PRODAJU

Članak 5.

Vozne karte iz članka 2. ovih Općih uvjeta mogu se kupiti na internet stranici www.promet-makarska.hr najkasnije:

  • 1 sat prije polaska vozila u unutarnjem cestovnom prometu
  • 6 sati u međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar Europske unije za sve polaske iz Hrvatske
  • 24 sata u međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar Europske unije za sve 

VI POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Članak 6.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 10% od cijene prijevoza,bez povrata naknade za rezervaciju ukoliko putnik otkazuje kartu:

–  u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 48 sata prije početka putovanja( računa se od vremena  početka putovanja naznačenog na voznoj karti)

–  u međunarodnom linijskom prijevozu najkasnije 48 sati prije početka putovanja ( računa se od vremena početka putovanja naznačenog na voznoj karti)

Putnik koji zatraži povrat naknadu za prijevoz nakon vremena naznačenog u stavku 1 ovog članka nema pravo na povrat naknade za prijevoz.

Naknada za prijevoz za vozne karte koje su kupljene  unutar 48 sati prije početka putovanja nije moguće izvršiti povrat novaca.

Povrat naknade za prijevoz u novcu ostvaruje na osnovi  Zahtjeva za povrat sredstava. Zahtjev je potrebno  pravovremeno poslati na email [email protected], uz obvezu prilaganja u prilogu maila te iste vozne karte za koju se traži povrat. Povrat naknade za prijevoz vrši se na broj kreditne/debitne kartice kojom je izvršena kupovina Internet vozne karte. Bankarske troškove povrata snosi putnik.

VII IZMJENA TERMINA PUTOVANJA

Članak 7.

Izmjena termina za voznu kartu kupljenu putem interneta nije moguća. U slučaju promjene termina potrebno je podnijeti Zahtjev za povrat kupljene vozne karte te kupiti novu voznu kartu.

VIII DODATNE INFORMACIJE

Članak 8.

 Za sva pitanja  o prodaji voznih karata putem interneta ili za podnošenje prigovora molimo Vas da se obratite na :

Promet Makarska d.o.o.

 Stjepana Ivičevića 60

21300  Makarska

[email protected]

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim Općim uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti za prijevoz putnika, prtljage i predmeta Prometa Makarska d.o.o.

Za eventualne sporove između putnika i prijevoznika nadležan je sud  Republike Hrvatske prema propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

U slučaju potrebe tumačenja odredbi ovih općih uvjeta u odnosu na prevedene tekstove istih na druge jezike važeća je isključivo hrvatska verzije teksta ovih Općih uvjeta.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU. 

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici www.promet-makarska.hr. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta internet prodaje prestaju važiti Opći uvjeti internet prodaje od dana 01. travnja 2022. godine.

Članak 11.

Za tumačenje ovih općih uvjeta ovlaštena je pravna služba prijevoznika.

U Makarskoj, 02.10.2023.godine

Direktor:

Igor Tomašić